Bestuur

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en bestaat uit de volgende functies:

Voorzitter: is eindverantwoordelijk voor het beleid van de club, zit bestuursvergaderingen en ALV’s voor en stuurt de overige bestuursleden aan.
Secretaris: plant en notuleert de bestuursvergaderingen en ALV’s, is eerste contactpersoon van de Nevobo, informeert de vereniging over belangrijke besluiten en onderhoudt contact met de wedstrijdsecretaris.
Penningmeester: beheert de financiën van de vereniging.
Bestuurslid Technische Zaken: verzorgt de volleybalfaciliteiten en onderhoudt contact met de trainers, de technische commissie en de scheidsrechterscoördinator.
Bestuurslid Communicatie & PR: verzorgt de communicatie-uitingen van de vereniging (o.a. nieuwsbrief, website en social media) en coördineert verscheidene commissies.

Je kunt contact opnemen met de bestuursleden via het contactformulier of via onderstaande contactgegevens.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Vincent

Vincent

Voorzitter

06-33927592

Thijs

Thijs

Secretaris

06-17182892

Ciske

Ciske

Penningmeester

06-53174682

Sofie

Sofie

Bestuurslid PR & Communicatie

06-23168423

Eelkje

Eelkje

Bestuurslid Technische Zaken

06-54947863